HOE PLANT IK BOLLEN..?

Haalt u dit er allemaal weer uit straks???….

Hoe vaak dit niet gevraagd wordt, als men die duizenden bollen ziet
staan in het vroege voorjaar….. Er zijn nog steeds tuiniers die
denken dat bloembollen er weer uit moeten, en veel werk met zich
meebrengen, en de vaste planten in de war sturen die later
komen……Echt niet!
Als u werkt met bijvoorbeeld verwilderingsbolletjes, krijgt u elk jaar
meer! Er uit halen doen we al helemaal niet, en als u mooie
duo-combinatie’s maakt profiteerd u juist van de vaste planten die
opkomen. Het loof laten we verdwijnen onder de opkomende planten, en de bol laten we gewoon zitten. Op zandgrond zullen de meeste bollen die u hier ziet redelijk goed terugkomen, (ja, ook de tulpen) ze
worden meestal wat kleiner en misschien dat u na een jaar of drie wat
bij moet planten. Op zware klei is dat anders, daar zullen ze eerder
verdwijnen.

Voorjaarsbloembollen moeten in de herfst worden geplant omdat ze een koude periode nodig hebben om in het voorjaar tot bloei te komen. De enige regel is dat voorjaarsbollen voor de eerste vorst moeten worden geplant. Het is het beste de vroegbloeiende bollen zo snel mogelijk na aankoop te planten. Met tulpen wacht je liever tot november, vanwege de vatbaarheid voor schimmelziekten in warme grond. Tulpen zijn ‘koele kikkers’ en houden van koude grond. Als je deze nog even moet opslaan, zorg dan dat ze donker ,droog en koel (tussen de 10 en 15 graden Celsius) én ventilerend bewaard worden.

Bollen die geschikt zijn voor verwildering hebben nog nét iets meer
te bieden dan de andere bollen . Verwilderingsbollen blijven na de
bloei ook in de grond en komen ook ieder jaar terug, maar als
bijkomend voordeel breiden ze zich uit, mits geplant onder juiste
omstandigheden (licht en lucht). Verwilderingsbollen kunnen
zelfstandig fungeren, zoals sneeuwklokjes en krokussen in gazons en
grasbermen, maar ze kunnen ook onderdeel uitmaken van een bestaande beplanting, bijvoorbeeld in plantvakken met bodembedekkers onder bomen
en heesters. Dus mínder werk en méér bol! Juist déze hebben voor
een natuurlijke tuin mijn hart gestolen!

Waar?
Veel voorjaarsbloeiende bloembollen zullen in volle of gedeeltelijke
zon willen groeien, maar veel redden zich ook in de schaduw.
Bloembollen groeien bijna in elke omgeving, mits deze goede afwatering heeft. Bloembollen verrotten wanneer ze lang in het water staan, dus vermijdt omgevingen die veel overstromen, zoals de voet van heuvels of onder de afwatering. Dus veenige grond of zware natte klei is duidelijk minder geschikt voor bloembollen.

Hoe?
Graaf een geul voor bedbeplanting of individuele gaten . De regel is:
de plantdiepte is gelijk aan 3 x de breedte/hoogte van bloembol.
(voorbeeld: een bol van 2cm hoog krijgt een laagje grond van 6 cm hoog boven zich) Overigens plant ik (met succes) veel dieper, wel 25/30 cm diep voor verwilderingsbollen. Dan kom je ze met tuinieren niet zo snel weer tegen, meer vorstbescherming, en ze vinden de weg naar boven echt wel. Dit geldt niet voor sieruien.
Plaats -niet duwen- de bollen zachtjes in de grond met de puntige kant boven. Zet grote bollen, 7 tot 20 cm uit elkaar en kleine bollen 3 tot 7 cm. Voor flinke parrot tulpen zou ik zeker 40/50 cm aanhouden. Eigenlijk kan er niets fout gaan want zelfs onderste boven komen bollen nog gewoon boven de grond. (Wie keert er nou 100 sneeuwklokjes om…???). Bedek de bollen met aarde en geef water, wanneer de grond nog niet nat is. En dan….kun je je gaan verheugen op wat komen gaat!